راسته روضه فروشان!

این روزها تنور پخت رسم و رسومات معنوی - چون مجالس عزا داغ است - طبل و سنج و دمال و علم و کتل و اسب و شتر و کجاوه...

در این بازار خیلی چیزها خرید و فروش می شود، چرا که اصل داستان هم حکایت از یک داد و ستد دارد.. سمتی اشقیاء و سمتی اولیاء ... سمتی زر و سیم خریدند و سمتی اعتبار و آبرو، شرف و آزادی... و الان ... در این هزاره مترقی هم این داستان دو سویه ی برابر دارد... عده ای زر و سیم تقسیم می کنند و عده ای سلام و صلوات ... این روزها پاکتها جای خود را به حسابهای بانکی داده اند... پرداخت قبل از موعد... امروز خیلی ها دیگر مدیر برنامه دارند و تعدادی از افراد این صنف هم بی بهره از این نعمت نمانده اند... امروز دیگر خیلی جاها خبری از آن صله های خود خواسته میزبان نیست بلکه تعرفه های نجومی ی حاکم شده است که عدد و ارقامش جهت رفاه کاسبانش به دقت محاسبه شده است...

"چند می گیری گریه کنی" ها سوی مقابلی هم دارد: "چند میگیری بیشتر بگریانی" ! ... و هرکس تعرفه ای دارد و هیچ تعزیراتی هم اتیکت برچسب قیمت کالای عرضه شده را کنترل نمی کند... کالای تقلبی بجای اصلی... کالای بنجل بجای باکیفیت... خریداران اکثراً هیچ علامت استانداردی را ردیابی نمی کنند و هیچ حساسیتی نسبت به فاسد و مسموم بودن کالاهای برخی از این فروشندگان ندارند... جنس چینی را جای جنس باکیفیت اصل جا می زنند و چه سودهای هنگفتی به جیب می زنند! ... برای آنها تنها نظر مخاطب مهم است و ذائقه او... در مقام تشبیه مسابقه پیامکی راه می اندازند و آن را چماق بر افراشته منتقدان می کنند که : مردم این شوی تلویزیونی را دوست دارند! این درصد اقبال عموم است پس ما کارمان درست است!... در این تفکر قانون حق و باطل و تشخیص آن براساس سیره اهل بیت (ع) جای خود را به قانون عرضه و تقاضای بازار داده است ... چون او خوشش می آید پس من حق می گویم!... این قاعده این بازار است و اینجا در مفاهیم معنوی نیز یک صنعت شکل داده اند: برخی می سازند ... برخی دلالند ... برخی می خرند و برخی می فروشند ... اینجا راسته ای تشکیل داده اند به نام :"راسته روضه فروشان" بازار دین فروشان!
    

/ 1 نظر / 19 بازدید
...!!

هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک[وحشتناک][وحشتناک]