# یک_سوال

خودشناسی کودکانه پسرم!

مامان فاطی: آفرین پسرخوبم! ببین چقدر بزرگ شدی!... به این خوبی می تونی غذای خودت رو بخوری... امیرپارسا: نه!                                                  باباعلی: یعنی چی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 24 بازدید