برای همسرم ...

همسرم ای آنکه برایم نفسی... ای آرامش حیاتم و ای آرام جانم! اینها را برای تو می نویسم...

روزگاریست که از هم و هم داستانیم ... زندگیم، آینده ام و روزگارم با سرنوشت تو گره خورده است ...ای پهنای گسترده محبت و وفا، من برای تو می نویسم...

روزی روزگاری صبحمان را با شک بودن فردایی با هم، آغاز می کردیم... در زیر باران موانع... چیزی نزدیک به 800 روز صبر و مقاومت پیشه کردیم...

همینک از آنروزها چه بسا که سالیانی می گذرد اما تو اثبات نظر نیک خداوندی... تو آیه پاک ایثاری ... تو باران رحمت خداوندی... تو همسر آرام منی...

تو عشق من، مادر فرزندم و گرمابخش خانه منی ... خداوندا! تو را برای این لطف و کرم بی دریغت شکرگذارم...

/ 3 نظر / 22 بازدید
...!!!

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند......[لبخند]

هاتف

من به اقتضای وضعیت رقت انگیزم، ناخوداگاه فقط به سراغ روابط میان زوج ها می روم... فلذا شاید تنها بخش هایی که از وبلاگ ها می خوانم همین هاست...