روزی برای روزی دیگر!...

یک قرص مسکن، یک لیوان آب، یک بشقاب شام، چند لبخند ساده و چندکلام حرف خشک و خالی، دستاورد یک روز پرکار و پرجلسه...

تمامی روز حرف زدم و حرف زدم و روزهای آینده را پرزنت کردم...

امشب از هرشب خسته ترم...

/ 26 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

"افلاطون" مردى را ديد كه زمينى از پدرش به ارث برد و در مدتى كوتاه، آن را تلف كرد و او گفت : زمين، مردمان را مى بلعد و اين مرد، زمين را مى بلعد!

رضا

ازسخنان "افلاطون": گشاده روى تو، يكى از ناموس هاى تست! آن را جز به كسى كه امين توست؛ نبخش ! نيز از سخنان اوست : مردم را نگه دار! تا خدا تو را نگه دارد.

رضا

از سخنان"سقراط": همه محبت خويش را يكباره بر دوستت ظاهر مساز! زيرا اگر دگرگونى در آن بيند، به تو دشمنى كند.

رضا

شعر فارسى از "خواجه افضل تركه " در دوزخ هجران، لب كس كى خندد؟ يا خاطر او به خُرمى پيوندد گر آن دوزخ ، چو دوزخ هجرانست جانا! كه خدا به كافرى نپسندد!

رضا

امروز ، روز "احسان و نیکوکاری" است. احسان، فقط جنبه مادی ندارد! به جنبه های معنوی آن، بیندیشیم!

رضا

شعر فارسى از "شاه طاهر دكنى" : ما بى تو، دمى شاد به عالم نزديم خورديم بسى خون دل و دم نزديم بى شعله آه، لب زهم نگشوديم بى قطره اشك، چشم بر هم نزديم .

رضا

به آن كه به تو نزديك است، درود بگو! و كسى را كه از تو دور مى شود، فراموش كن ! دوستى هيچكس را به اكراه، مخواه ! حوا، فرزندان بسيارى زائيده است! اگر يكى از آنان جفا كرد، ديگرى را به جايش ‍ برگزين !

کویر

نخسته علی آقا [تایید] گاهی خستگی خواب خیلی دلچسبی رقم میزنه[چشمک]

پرنده مهاجر 2

این یعنی اینکه زندگی جریان داره... یعنی خدا را سپاس بابت سلامتی... خداقوت...

خاطره

خدا قوت برادر[گل]