پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

خودشناسی کودکانه پسرم!

مامان فاطی: آفرین پسرخوبم! ببین چقدر بزرگ شدی!... به این خوبی می تونی غذای خودت رو بخوری... امیرپارسا: نه!                                                  باباعلی: یعنی چی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 22 بازدید