بندهایی پراکنده از ذهنی با افکار پراکنده

 

؟=1+5

یادم می آید یکی از کتابهای دکتر شریعتی را روزی خواندم با نام " 1 جلوش تا بینهایت صفرها" ... حرفی که در یک خط می شود از نتیجه آن کتاب بگویم آن بود که اگر بینهایت صفر مقابل یک باشد و آنگاه یک آن برداشته شود همه اش صفر است و آن یک خداست و آن صفر هرآنچه غیراو...

..........................................................................................................

نرمش چیز خوبی است ولی زمانی موضوعیت پیدا می کند که بعد از آن فعالیت مثبتی انجام بدهی به نفع تمام اعضا و جوارح یک پیکر جاندار ....

........................................................................................................

امام یادم هست در کتابی که موسوم به رنج نامه اشان است جملاتی را قید فرموده بودند: (به این مضمون)

من از اول با ریاست جمهوری ...موافق نبودم ...

من از اول با قائم مقامی ... موافق نبودم...

من از اول با نخست وزیری ...موافق نبودم ...

 

توافق ژنو که الان سند افتخار یک آمار 100 روزه است ...

آیا می تواند بندی از یک غمنامه ملتی باشد که روزی به نگارش در خواهد آمد؟

/ 1 نظر / 20 بازدید
.....!!!

قضیه اینجاست که: خشت اول چون نهد دیوار کج **تا ثریا میرود دیوار کج[ناراحت]