عرفان ذاتی دختر من!

امروز دختر یکسال و چندماهه ام صدایم می کرد..

        : بابا!

گفتم: جانم؟!

باز گفت: بابا!

گفتم: بگو عزیزم!

گفت : باب با!

گفتم: عزیزم چی می خواهی!

و او اتفاقاً هیچ نمی خواست ... او فقط صدا می زد...

تازه فهمیدم آدمها وقتی بزرگ می شوند نیازهایشان پشت اذکارشان پنهان می شود... این مطلوب است که قربانی نیاز طالب است و معبود در راستای منافع عبد...

/ 0 نظر / 46 بازدید