فراری جناب آقای کشتی گیر!

جناب آدم! قیمت من چند است؟ قیمت تو چند است؟ قیمت یک انسان چند است؟ من می خرم ... بگو! صدهزار تومان؟ یک میلیون ... صدمیلیون ... یک میلیارد؟ چک سفید است دیگر، آقای میلیاردر زیر بارش می رود؟!

ای آقای زیردوخم گیر! دنیا قرعه تو را از کدام "کلینچ" ، "لاتاری" ، "بخت آزمایی " یا هرچیزی که من آن را بادآورده فرض می کنم، به نفعت یا بهتر بگویم به ضررت تغییر داده و آن را هدیه خداوند می دانی!

با این چهارچرخ بادی میلیاردی ات چشمان چند نفر آدم را می خواهی بخری؟ ای مرد همه برای تو... همه دارایی آنها چشمانشان است و تو برای تنها دارایی آنها جیب دوخته ای ... آن را هم از آنها بگیر و ذهن مریضت را ارضاء کن... چشمانشان را در آور ...

آقای جهان پهلوان یا بهتر بگویم قهرمان! در یک نمایشگاه مدرن اتومبیل قیمت یک خودروی لوکس کمی نزدیک به 100 میلیون تا کمی نزدیک به یک میلیارد است، بازهم 7.5 میلیارد با قیمت تو فرق دارد... آقای کشتی گیر این روح مریضت در جامعه ای که مردمت همچنان در تب می سوزند، چگونه این بی تفاوتی را توجیه می کند؟ پشت کدام چراغ قرمز می ایستی و برروی کدام راه می خواهی برانی تا از کنار کسانیکه روزی برایت دست به دعا برداشته بودند عبور کنی و دستان پینه بسته اشان و چین پیشانی اشان را نبینی؟ ...

آقای زیردوخم گیر، دیری نخواهد گذشت که پشت تو هم مانند همه ما روزی به زمین خواهد چسبید و خاک می شوی، البته بدون اتومبیل 8.5 میلیاردیت!

/ 1 نظر / 22 بازدید
...!!!

پس سلام گرگ بی طمع نبوده.....!!! مدال هاشو تقدیم رئیس جمهور قبل کرد تا مجوز بگیره!!!!!! آقای ...... هم معاون اول ایشون اون امضا ی طلایی رو پایین مجوز انداختن که حسابی کامل شه!!!!! حال من موندم پس تکلیف این قانون چی میشه که:ورود ماشین های خارجی بدون داشتن نمایندگی رسمی در کشور ممنوع است!!!! اینجوری که توی سایت ها و کلا اینترنت پخش شده این آقای کشتی گیر مجوز ورود 3تا ماشینو گرفته که به نظر من همه ی تعجبامونو خرج اولی نکنیم برای دو تای بعدی هم یه کم نگه داریم [خوشمزه][تعجب][تعجب][تعجب][سوال]