جناب آقای داماد!

سه ساعت برق با سهمیه سقف 150 آمپر حق مصرف روزانه...

آب غیرقابل شرب... آب معدنی کوچک 4 دلار...

لوله هایی با آب شور دریای آزاد...

عدم انشعاب گاز شهری و صفهای بلند روزمره کپسولهای گاز...

و عدم حس امنیت دائمی...

 

اینها را دوستی از کشورش لبنان می گفت...

کشور مادری اش، عروس خاورمیانه...

/ 23 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پرنده مهاجر

خدا رو شکر ..

دکمه

بلی.. کیش هم هوا خوب است آیا؟

خاطره

به به چه سفر مبارکی...

اکرم

[گل][گل]....

مهدی

قدر داشته ها رو تا از دست ندیم نمی فهمیمم ...[لبخند] دلم برای حرفاتون تنگ شده بود ...

عمه

غزلی از رقعه به همین سادگی تمام پنجره را غرق حسن یوسف کن دل اهالی این کوچه را تصرف کن قدم بزن وسط شهر باصدای بلند به عابران پیاده غزل تعارف کن وبی بهانه تبسم کن و نگاهت را شبیه اینه ها عاری از تکلف کن سپس به مجلس ترحیم یک غریبه برو وچشم های خودت را پر از تاسف کن صدای ضبط,اتوبان,هوای بارانی به خود بیا! نرسیده به قم توقف کن سلام دختر باران! سلام خواهر ماه! بهشت را به همین سادگی تصرف کن

کویر

زندگی معلم بزرگیست که گاهی برای اموختن تاوان بزرگی میگیرد. نگرانش نباش علی اقا راه درازی به اونجا رسیدن نداریم متاسفانه یا خوشبختانه یا هر چی!![ابرو]

خاطره

خوش بگذره ..