به بهانه جمع آوری بیلبوردهای ضدآمریکایی در تهران

روزی روزگاری ...

سیاست واژه عجیبی است ... نیست ... روزگاری قواعد سیاسی و ابزارها و ترفندهایش، مدتها در انحصار دولتمردان بود مانند برخی وسائط ارتباط مخابراتی که همینک در اختیار عموم است و روزگاری وسیله نظامی استراتژیک سری بوده است... امروز خیلی از قواعد سیاسی کاملا قابل فهم است و خیلی عوامانه... الان خیلی خوب سر و ته یک اتفاق را می شود فهمید... چگونگی به وجود آمدنش را و راهکارش را... نیازی به خواندن درس سیاست در دانشگاهها و حزب ها و غیرو دیگر نیست... همه از کوچک و بزرگ زبان سیاست را می فهمند و چه همه گیر شده است این زبان ...

/ 1 نظر / 21 بازدید