به بهانه یک خاکسپاری جنجالی در قطعه هنرمندان


سگ های زرد یا گربه های ایرانی؟ ... آرش و سروش فرازمند بهرصورت مردند... آدمهایی از یک نسل یا از یک تیپ یا از یک صنف یا ... هرچه بودند مردند...

این دو جوان عضو در یک گروه موسیقی زیرزمینی بنام "سگهای زرد" که اتفاقا در یک فیلم زیرزمینی بنام " کسی از گربه های ایرانی خبر نداره" نیز بازی کرده بودند در یک زیرزمین در نیویورک از دنیا رفتند و حرفهای داشته و نداشته شان را چال کردند ... 3 سال پیش با آرزوهای به حق یا نابحق ابتدا از دیارشان پرکشیدند و هفته ای پیش از خاکشان ...

دیگر برای قضاوت دیر است که اصولا این آدمها که مورد لطف آقای قبادی قرار گرفتند و تندیس "گربه ایرانی" را به ایشان نثار کردند چه جایگاهی در آب و خاکشان دارند... اما آنها یک انسان بودند و یک شهروند ... نه سگ زرد بودند نه گربه ایرانی ... آنها آدم بودند و یک هم میهن...

آرش و سروش هرچه بودند دیگر مهم نیست ولی مانند او بسیارند... باید برای آنها کاری کرد، کسانیکه آرزوهایی دارند و حرفهای نزده که باید شنیده شود... خوب یا بد وجود دارندو جزئی از ما هستند باید "از آنها خبر گرفت"

آنها نه "سگ زردند" نه گربه ایرانی " آنها همگی انسان اند!

/ 1 نظر / 23 بازدید
....!!!

به قول بعضی جمله های پشت کامیونی: ما زنده کش مرده پرستیم!!!!! آدما تا زندن بهشون بها داده نمیشه یا به اندازه ای که باید توجه نمیشه بهشون اما وقتی مردن براشون خیلی کارا میشه همین جندتا خواننده اگر بهشون مجوز داده میشد سازمان ارشاد میتونست فعالیتشون رو زیر نظر داشته باشه و اونا موظف بودن قانون رو رعایت کنن و الان هم زنده بودند و فعالیتشون رو ادامه میدادند نه اینکه الان یه گوشه ی بهشت زهرا آروم گرفته باشن......[افسوس]