روی خط زندگی
دلنوشته ها، خاطرات و تجربیات یک زندگی در حال انجام

آی آخرساله!

روزهای آخر سال 1392 و شبی از شبهای پایانی آخرین ماه سال و من بی خوابم...

شب ها و روزها از پی هم رفتند و انگاری بوی نوروز هنوز به مشام نمی رسد... در سینه کش نیمه های آخرین ماه سال... اسفند...

روزهایی که مردم دیوانه وار می دوند... هیاهو و بگیر و ببند و بخر و مطالبات و پولهای وصول نشده و تسویه حسابهای باز و بستن دفتر حسابهای جاری و در یک کلام تسویه ... تسویه روزهای گذشته، برای روزی روزهای آینده ...

مردمی که ارتباطشان با فریاد است ... آی! آخر ساله...

تلفن، پیامهای مکرر و پیگیریهای فراوان، مردمی که فوج فوج سیاه می کنند، سنگفرش خیابانها را... مسحور و دیوانه وار به دنبال کالایی و آذوقه ای... بر سر و سینه کوبان ...

گویی روزگار! فردایی از پس امروز برایشان متصور نیست... می خرند و می برند و ذخیره می کنند... در لابلای یکدیگر، با قدمهای تند و گامهای بلند ...

با دهانی بسته که مطالباتشان را فریاد می زنند: آی! آخرساله...

اسفند ماه، روزهای ترشح میلیونها لیتر "آدرنالین"، در خون آدمهای پر جنب و جوش جامعه ایرانی! ... روزهای برزخی یک ملت، در حلول عصر رستاخیز!...

روزهای پایانی سال 1392 و شبی از شبهای پایانی آخرین ماه سال و من بی خوابم...

صدای مردمی که حتی در این شب آرام، فریادشان در هوا همچنان جاری است و آسمان خیال در خوابشان را، طوفانی کرده است ...

... و فریادهای بلند روزانه مردمی که در این شب آرام زمستانی همچنان به گوش می رسد ... آی! آخرساله ...

   + علی اصغر فاریابی ; ٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
comment نظرات ()
علی اصغر فاریابی
نویسنده و کارگردان تلویزیون در عرصه مستند و فیلم کوتاه متولد 1360 از شهرقم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :