روی خط زندگی
دلنوشته ها، خاطرات و تجربیات یک زندگی در حال انجام

ما آدمهای معلول!

یک انسان معلول کیست؟ ... چه ویژگیهایی دارد و چه دغدغه ها و آسیبهایی ...

عموماً ... معلولیت را نقص عضو یکی از اعضای بدن ... پا، دست، چشم، عوارض نخاعی و مغزی و غیرو می دانند و برخی معلولیت را چیزی فراتر از این عوارض ...

آیا معلولیت حد و مرز دارد؟ ... آدمهای معلول همان هایی هستند که در نگاه عوامانه ما انسانها به عنوان یک علیل مارکدار شناخته شده اند؟

ما انسانها با حواسی مشخص، زاده می شویم ... پنج حس اصلی بویایی، چشایی، شنوایی، بینایی و لامسه ... و یک ارگانیسم حرکتی که به ما این توان را می دهد که این تن "برخاک نهاده شده" را در این پهنه جغرافیایی حرکت دهیم ...

اینجاست که نگرش ما راجع به نقص هریک از این سیستم های حسی و حرکتی منجر به تلقی ما از کمال و معلولیت می شود ...

هرکه برخوردار است، سالم و هرکه به هر نسبتی محروم است، معلول تلقی خواهد شد...

به این مثال توجه فرمایید ...

دو گونه جاندار را تصور کنید... پرندگان و انسانها... تفاوتهای این دو از لحاظ میزان توانایی فیزیولوژیکیشان در چیست؟ ...

پنج حواس مورد اشاره و ارگانیسیم حرکتی آنها تاحدودی در هر دوگونه مشترک است... با این تفاوت که پرندگان قادر به پروازند و انسان ناتوان...

حال براساس این نگرش، آیا انسان نسبت به پرندگان از معلولیت بیشتری برخوردار نیست؟ ... همچون انسان معلولی بر ولیچیر، نسبت به دیگری که می تواند بدود ... ما انسانهایی که بایستی ساعتها برای انتقال از مسیری به مسیری پیاده راه طی نماییم در مقایسه با پرندگانی که به لحظه ای بال می گشایند و راههای زمینی را به خط مستقیم هوایی متصل و به مقصد می رسند ... و ابزارهای زاییده شده توسط تکنولوژی های مدرن ما انسانها همچون اتومبیل و قطار و هواپیما همچون یک ولیچیر که می تواند توانائیهای تن علیلمان را به حدی جبران نماید ...

از این نوع نگاه معلولیت یک عارضه نسبی است، که می تواند در شرایط مختلف به گونه ای متفاوت تفسیر گردد ...

بدین ترتیب با تغییر نگرش نسبت به اصل معلولیت بزودی خواهیم فهمید...خارج از این حواس و توانائیهای حرکتی، چه بسا در ذات انسان، توانائیهایی برنامه ریزی شده است که ما نسبت به دیگری، از یک معلولیت پنهان برخوردار خواهیم بود...

انسانهایی در جامعه زندگی می کنند که ما از وجود آنها و توانائیهای عجیبشان (از دید ماالبته) ناآگاهیم ...

انسانهایی که بال برای پریدن، چشم برای دیدن ذات اشیاء، گوش برای شنیدن صداهایی با فراکانس هایی که هرگز گوشهایمان تاب شنیدن آنها را ندارد، خواهندداشت...

ما انسانهای عوام، یک انسان حداقلی هستیم... یک نسخه ارتقاء نیافته و بتا!! ... نسخه ای که کمترین آپشن "کارخانه هستی ساز" آن را برای یک زندگی حداقلی عرضه کرده است و چه بسا که در زمان حیاتمان همان امکانات نیز بصورت بالقوه بالفعل تبدیل نشوند ...

انسانهایی بوده و هستند که روحشان را با بسته های تکمیلی ارتقاء و به توانائیهایی دست یافته اند که ما در مقابل آنها همچون معلول قطع نخاعی هستیم که تمام عمر، در پهنه ناچیزی مجبور به خزیدنیم و آنها در حال طی الارض ...

در وجود ما پتانسیل دست یافتن به توانائیهایی نهفته است که بسیاری از مشکلات دست و پاگیر و رنج کارهای طولانی با راندمان پائین را تبدیل به راندمان صددرصدی می کند، تنها کافی است روش فعال سازی و استفاده از این قابلیت های درونی را فراگیریم و اجرا نماییم ...

در مثالی عدم درک قابلیت های درونی مان در همچون اتومبیلی مجهز به ابزار سرمایشی است که دارنده آن سالها بدون اطلاع از وجود آن مجبور به تحمل گرمای طاقت فرسای تابستانی بوده است و حال پس از چندین سال، روزی در می یابد، بر اثر ناآگاهی او متحمل چه رنج و مشقتی شده است... و این روز، روز حسرت اوست ... و به تعبیری روز برزخ...

برزخ ... روزی که بزرگترین عذاب انسان آگاهی از میزان ناآگاهی خود در زمان حیاتش در دنیاست ... روزی که پرده ها کنار می رود و انسان از قابلیت های شگرفش آگاه خواهدشد و تنها ماتم استفاده نادرست و ناآگاهی از امکانات بالقوه اش او را آزار خواهدداد ... قابلیتهایی که چه بسا به او این امکان را می داده تا به جای راه رفتن برزمین خاکی، بر آسمان بال گشاید...

انسان موجودی است با توانائیهای خارق العاده، با قابلیتهای بی حد و حصر ... عارفان و انسانهای خودساخته به رموز استفاده از ظرفیتهای عظیم انسانی شان واقف و ما از آن ناآگاهیم ...

ما انسانهای معلول ... انسانهایی که پای برزمین می گذاریم ولی توان پرواز خواهیم داشت ... توان پرکشیدن و همچنان دربند حواس عوامانه خود، خویشتن را آزاد می پنداریم ...

   + علی اصغر فاریابی ; ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
comment نظرات ()
علی اصغر فاریابی
نویسنده و کارگردان تلویزیون در عرصه مستند و فیلم کوتاه متولد 1360 از شهرقم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :